Animex jest największą na polskim rynku firmą spożywczą oraz liderem branży mięsnej specjalizującym się w produkcji mięsa wieprzowego, drobiowego oraz przetworów mięsnych. W Korytach w Gminie Daszyna koło Kutna finalizowana jest budowa zakładu drobiarskiego Animexu.

Na terenie Gminy Daszyna podejmowane są działania na rzecz lokalnych społeczności. Animex planuje przeprowadzić renowację studni głębinowych, ujęcie Mazew i Koryta. Zagwarantuje to pozyskiwanie przez mieszkańców Gminy bardzo dobrej jakości wody o najwyższych parametrach.

Wśród innych działań Animexu jest sfinansowanie budowy drogi asfaltowej w Gminie Daszyna wraz z chodnikiem i ścieżką rowerową o długości 5 km.

Dodatkowo Animex wybudował parking dla mieszkańców przed Kościołem Świętego Marcina Biskupa w Siedlcu. Parking wykonany został z kostki brukowej i będzie miał powierzchnię 3000 m2.

Wszystkie te inwestycje są potrzebne regionowi i zwiększą komfort życia mieszkańców Gminy Daszyna.

Animex ideę zrównoważonego rozwoju traktuje jako istotną wartość. Wspieramy i staramy się być częścią lokalnych społeczności wszędzie tam, gdzie jesteśmy obecni jako istotny pracodawca.
Kilka miesięcy temu ukazały się publikacje dotyczące zatrudniania pracowników do nowego zakładu w Korytach. Rekrutacja trwa nadal. Docelowo zakład w gminie Daszyna zatrudniać będzie ponad 1000 osób. Stworzy to nowe miejsca pracy dla całego regionu.