„Światowy Dzień Serca w Ełku” to cykliczna akcja profilaktyki zdrowotnej prowadzona przez Warmińsko-Mazurski Odział Wojewódzki NFZ w Olsztynie. W akcji tej bierze udział Animex oraz kluczowe urzędy oraz największe firmy w Ełku.

„Światowy Dzień Serca w Ełku” odbył się w dniach 18-30 września i miał na celu popularyzację zdrowego stylu życia oraz wykonywania profilaktycznych badań zdrowotnych.

W wydarzeniu uczestniczył Animex Foods Oddział w Ełku, gdzie podczas „Światowego Dnia Serca” były  dostępne materiały promocyjne odnoszące się do zdrowego trybu życia. Ulotki stanowiły jednocześnie zaproszenie do wykonania badań profilaktycznych w ramach Programu Profilaktyki Chorób Układu Krążenia.

W Urzędzie Miasta w Ełku, w ramach stoiska NFZ, można było wyrobić Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego oraz założyć Internetowe Konto Pacjenta. Dawało to możliwość uzyskania informacji o programach profilaktyki zdrowotnej realizowanej przez NFZ oraz o prawach pacjenta i funkcjonowaniu NFZ.

Animex, poprzez udział w „Światowym Dniu Serca w Ełku”, zachęca do zdrowego stylu życia i wspólnie z NFZ, a także we współpracy z lokalnymi władzami miasta, edukuje w zakresie konieczności wykonywania niezbędnych dla każdego, badań profilaktycznych.